+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:30 - 15:00

Centru za socijalni rad Grada Subotice možete poslati poruku. Vrlo brzo ćemo Vas kontaktirati.
Napomena: Korespodencija na ovaj način ne smatra se podnošenjem zahtjeva.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti je Snežana Tumbas Loketić, tel. 065/948-22-57